מוציא לאור את ספרי הרב מאיר כהנא הי"ד.
"הוא עדינו העצני – שבשעה שיושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת. בשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ" (מועד קטן טז:)
הרב מאיר כהנא, תלמיד חכם ולוחם, כך היה מוכר על ידי הציבור בישראל, בארצות הברית ובעולם. חייו היו רוויים פעילות ענפה למען עם ישראל, כשהמניע לכל דבר שאמר ועשה היה דבקותו בערכי היהדות. לוחם את מלחמתה של ארץ ישראל, תובע את עלבונו של עם ישראל ונלחם באויבי ישראל. ענווה וחסד בין אדם לחברו מחד, ומאידך אומץ לב, חוסר פחד ועמידה ללא פשרות מול אויבים מבית ומחוץ.
"תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותור יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא"