אור הרעיון – הרב מאיר כהנא

ספר יסוד במחשבת ישראל!
הספר האחרון שהרב כתב בשנה האחרונה לחייו כאשר הוא משקיע את כל כולו בכתיבת הספר.
הספר מקיף את נושאי הרעיון היהודי בהרחבה ובפירוט רב. הספר נכתב בעברית ותורגם לאנגלית בשני חלקים

50.00

תיאור

ספר יסוד במחשבת ישראל!
הספר האחרון שהרב כתב בשנה האחרונה לחייו כאשר הוא משקיע את כל כולו בכתיבת הספר.
הספר מקיף את נושאי הרעיון היהודי בהרחבה ובפירוט רב. הספר נכתב בעברית ותורגם לאנגלית בשני חלקים.

הספר לקריאה ברשת