צופה ומנהיג

לא היו ימים טובים בישיבת "הרעיון היהודי" כימים בהם התקיימו שיעוריו של הרב מאיר כהנא. לקראת כל שיעור היתה תכונה רבה. תלמידים, מזדמנים ושאר נאמני הרעיון היהודי היו תופסים את מקומם בבית המדרש ליד תלמידי הישיבה. ספר זה מרכז את שיחות הרב מאיר כהנא כפי שנכתבו על ידי תלמידו המובהק נתנאל עוזרי הי"ד. לקריאת הספר

50.00

תיאור

לא היו ימים טובים בישיבת "הרעיון היהודי" כימים בהם התקיימו שיעוריו של הרב מאיר כהנא. לקראת כל שיעור היתה תכונה רבה. תלמידים, מזדמנים ושאר נאמני הרעיון היהודי היו תופסים את מקומם בבית המדרש ליד תלמידי הישיבה. ספר זה מרכז את שיחות הרב מאיר כהנא כפי שנכתבו על ידי תלמידו המובהק נתנאל עוזרי הי"ד. לקריאת הספר