הגדת הרעיון – הגדה של פסח מבוארת בידי בנימין כהנא

50.00

תיאור

מטרת "הגדת הרעיון", אינה להוסיף עוד הגדה לאוסף ההגדות של פסח שבידי הציבור. מטרת הגדה זו היא להעביר בלילה החשוב בשנה, שנועד לבסס בעם ישראל את האמונה האמיתית – את המושגים היסודיים ביותר של האמונה בה' בפרט, ובכלל ממושגי הרעיון היהודי הקשורים לפסח, גאולה ועוד.

הביאורים להגדה זו, נכתבו על פי העקרונות והיסודות שלמדתי מאבי מורי, הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד. (בנימין כהנא)

הזדרזו להזמין בהקדם,

והבטיחו לעצמכם את "הגדת הרעיון"

על שולחן הסדר שלכם!