מעל במת הכנסת

קובץ הנאומים של הרב מאיר כהנא בכנסת ה-11, הנאומים עוסקים בתחומים רבים מסדר חיינו הציבורים. בנאומים אלו ניתן לראות כיצד התריע ולחם הרב מאיר כהנא נגד כל שונאי ישראל מבית, שעיוותו וסילפו את חזון העם היהודי. יכולתו של הרב מאיר כהנא לקשר בין חכמת רבותינו הקדומה לבין חיינו היום כאן במדינת ישראל, היא היא שעושה את צירופי המשפטים לנאומים מבריקים ומלוטשים להפליא, לחומר שאי אפשר לוותר על קריאתו. הוצאה חדשה עם תוספות ונאומים שלא הופיעו בהוצאות קודמות.

60.00

תיאור

קובץ הנאומים של הרב מאיר כהנא בכנסת ה-11, הנאומים עוסקים בתחומים רבים מסדר חיינו הציבורים. בנאומים אלו ניתן לראות כיצד התריע ולחם הרב מאיר כהנא נגד כל שונאי ישראל מבית, שעיוותו וסילפו את חזון העם היהודי. יכולתו של הרב מאיר כהנא לקשר בין חכמת רבותינו הקדומה לבין חיינו היום כאן במדינת ישראל, היא היא שעושה את צירופי המשפטים לנאומים מבריקים ומלוטשים להפליא, לחומר שאי אפשר לוותר על קריאתו. הוצאה חדשה עם תוספות ונאומים שלא הופיעו בהוצאות קודמות.

לקריאת הספר