על האמונה ועל הגאולה

הספר נכתב בכלא מעשיהו, ובו הרב דן מבחינה רעיונית והלכתית על תקופתנו, ועל המוטל על עם ישראל לעשות כדי להגיע לגאולה השלמה. לקריאת הספר

20.00

תיאור

הספר נכתב בכלא מעשיהו, ובו הרב דן מבחינה רעיונית והלכתית על תקופתנו, ועל המוטל על עם ישראל לעשות כדי להגיע לגאולה השלמה. לקריאת הספר