פירוש המכבי

סדרת פירושי התנ"ך של הרב מאיר כהנא בארבעה כרכים: שמות, דברים, שמואל, ישעיהו. בפירושיו מראה הרב כיצד התנ"ך, פסוקיו והמדרשים עליו מלמדים אותנו את השקפת התורה האמיתית על מושגיה ורעיונותיה. לקריאת הספר

160.00

תיאור

סדרת פירושי התנ"ך של הרב מאיר כהנא בארבעה כרכים: שמות, דברים, שמואל, ישעיהו. בפירושיו מראה הרב כיצד התנ"ך, פסוקיו והמדרשים עליו מלמדים אותנו את השקפת התורה האמיתית על מושגיה ורעיונותיה. לקריאת הספר