פניני הרעיון

קובץ אמרות קצרות של הרב מאיר כהנא וסיפורים עליו, מחולקים לפי נושאים, כגון: אהבת ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל, נקמה, הר הבית ועוד. באמרות קצרות אלו, קולע הרב מאיר כהנא למטרה ומביע את דבריו בדרך מיוחדת

50.00

תיאור

קובץ אמרות קצרות של הרב מאיר כהנא וסיפורים עליו, מחולקים לפי נושאים, כגון: אהבת ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל, נקמה, הר הבית ועוד. באמרות קצרות אלו, קולע הרב מאיר כהנא למטרה ומביע את דבריו בדרך מיוחדת